METODE

Kunstneriske vision

  • At arbejde i feltet mellem kunst og samfundsengagement.
  • At indgå stærke alliancer på tværs af genrer for at opnå det bedste kunstneriske resultat.
  • At udvise mod i forhold til form og udtryk.

Metoden

Via ”den positive forstyrrelse” og mobile scenografier indsamler CoreAct personlige fortællinger fra folk i offentlige rum. Efterfølgende bearbejder og dramatisere vi fortællingerne. Vi arbejder med en æstetisk og kunstnerisk bearbejdning af dokumentarisk materiale, som skaber nærhed og indlevelse i fortællingen. I spændingen mellem det faktiske og fiktionen, og i forholdet mellem subjektet og os som kunstnere, afsøger vi balancen mellem empati og kritisk distance.

1. Indsamling

Via vores mobile scenografier etablerer vi os i forskellige offentlige rum i alt mellem én og syv dage.

I scenografierne bruger vi møbler, objekter og lydkollager til at stimulere minder og genkendelighed. Som performere bliver vi aktive lyttere/organiske vidensbanke, der indsamler de besøgendes fortællinger flere timer dagligt.

2. Kunstnerisk bearbejdning

Vi analyserer, dramatiserer og træffer kunstneriske beslutninger i forhold til, hvordan det indsamlede materiale kan omdannes til et kunstnerisk produkt. Dette sker ofte i tæt samarbejde med kunstnere indenfor andre kunstgenrer.

3. Kunstnerisk produkt

Nu skaber vi det egentlige kunstneriske materiale, for eksempel være, lydmontager, et manuskript, en forestilling mm.

4. Formidling

Her leveres det kunstneriske produkt tilbage til offentligheden, via udstillinger, sociale medier eller forestillinger mm.

Hvorfor

Vores projekter er dialogskabende; et sted hvor tanker og meninger bliver hørt og dokumenteret. Vi bryder ind i daglige vaner og indbyder derved til et nyt syn på hverdagen. Vi etablerer et midlertidigt pusterum, hvor vi via performative og sanselige virkemidler vækker minder og sætter den menneskelige nærhed i fokus.

Vi gør det for at udvikle den scenekunstneriske form og potentiale. At bruge scenekunstneriske kompetencer såsom tilstedeværelse, indlevelse og iscenesættelse i nye sammenhænge og derved udfordre/udforske det fælles vs. det private. Det at blive set, hørt og underholdt, hvor man mindst venter det giver unikke muligheder for at nå alsidige befolkningsgrupper.

CoreAct har stor succes med at komme bredt ud med vores projekter. Via vores mobile scenografier fascinerer og delagtiggøre vi dem, som ikke selv aktivt vælger teatret til, og på en nænsom måde får vi dem til at deltage i projekterne. Ved at sætte mennesket og nærværet i centrum i det offentlige, går vi imod den fremmedgørelse store dele af befolkningen føler i forhold til deres del i fællesskabet. Vores projekter udvider rammerne for hvor og hvordan den performative kunst kan opleves. Vi arbejder til stadighed på tværs af kunstneriske udtryk, uden at gå på kompromis med kvaliteten og kompleksiteten i vores værker.